Profesionální tlumočení a překladatelské služby

Naše nabídka

Tlumočení

Simultánní a konsekutivní tlumočení na konference, školení, obchodní jednání.

Překlady

Německy, rusky, anglicky překládáme odborné technické i právní texty.

Převzetí komunikace s českými partnery

Povedeme za Vás komunikaci v cizím jazyce s Vašimi partnery nebo úřady.

Proof reading

Korekce překladů rodilým mlučím zajistí text elegantní, čtivý.

Vítejte na stránkách překladatelské kanceláře GOL CZ – Gate of Languages

Pocházím z dvojjazyčné rodiny a od roku 2001 se tlumočením zabývám profesionálně.

Za uplynulých 10 let se věci hýbaly směrem vpřed, což si vyžádalo změnu právní formy. Od roku 2011, po deseti letech činnosti v branži, se stáváme právnickou osobou a plátci DPH. Činnost a působení se rozšířilo, ale hlavní náplní a specializací samozřejmě zůstává odborné tlumočení a písemné překlady v profesionální kvalitě.

Specializuji se na komerční překlad, především oblast techniky a obchodu. SAP, Lean – Kaizen, Quality management, ISO 9000:2000 ISO 14001 ISO 17799 QS 9000 VDA 6 ISO/TS 16949, automotiv, vydavatelství novin a časopisů – redakce, administrativa, IT, konference, workshopy, školení, obchodní jednání apod.

Simultánní tlumočník a konsekutivní tlumočník

Spojte se se mnou. Nabídnu Vám služby profesionálního tlumočníka a rád pro Vás zařídím také veškerou potřebnou techniku, např. tlumočnickou kabinu, mikrofon, atd. Pokud pro Vaši konferenci potřebujete tlumočníky do více jazykových kombinací, mohu to pro Vás zorganizovat také.
Jako tlumočník Vás doprovodím na konferenci, obchodní jednání, školení či workshop. Po České republice, ale i kdekoliv v Evropě nebo jinde ve světě. Při telefonickém obchodním jednání Vás jako tlumočník mohu podpořit formou telefonní konference

Projekty na nichž jsem spolupracoval:

Od roku 2002 jsem také spolupracoval s renomovanou pražskou agenturou jako interní pracovník. U větších projektů jsem koordinoval komunikaci mezi agenturou a klientem, zajišťoval potřebné služby a techniku pro klienta – tým překladatelů, příjem, konzistenci a expedici zakázek, zajištění zvukové techniky, atd.

.